Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Mikołowie

NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
Mikołów, ul. Pszczyńska 10/1
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:30-19:00, telefon: 32 226 50 40.

 

tp_01

Serdecznie witam Państwa w naszych gabinetach,
które mieszczą się w nowej siedziby w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 10. Staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki lokalowe do przeprowadzania leczenia i diagnostyki chorób.
Stworzyliśmy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, pracujących na co dzień w renomowanych ośrodkach klinicznych. Pacjenci mają możliwość umówienia się na konsultacje i leczenie u wielu specjalistów. Istnieje możliwość przeprowadzenia na miejscu następujących konsultacji: kardiologicznej, kardiochirurgicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej, nefrologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, pulmonologicznej oraz logopedycznej. Zapewniamy również możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych w wielu pracowniach: pracowni EKG (EKG, Próby wysiłkowe, EKG rejestrowane metodą Holtera – HOLTER, HOLTER ciśnieniowy), pracowni ultrasonograficznej (UKG, USG - Doppler tętnic szyjnych, USG - Doppler tętnic szyjnych i kręgowych, USG tętnic kończyn dolnych, USG żył kończyn dolnych, USG - Doppler tętnic nerkowych, USG - Doppler tętnic kręgowych i podstawnej mózgu, USG - Doppler tętnic szyjnych, kręgowych i wewnątrzczaszkowych, USG – Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG jamy brzusznej).
Do państwa dyspozycji jest rejestracja czynna od poniedziałku do piątku, prowadzona przez wykwalifikowany personel.
Od bieżącego roku oferujemy również naszym pacjentom możliwość wykonania wszystkich badań z krwi i innych materiałów w naszym punkcie pobrań.

dr n. med.Tomasz Pawłowski

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.