Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Mikołowie

NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
Mikołów, ul. Pszczyńska 10/1
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:30-19:00, telefon: 32 226 50 40.

 

Pracownia ultrasonografii

dr n. med. Tomasz Dybała
specjalista kardiolog
specjalista chorób wewnętrznych


W pracowni istnieje możliwość przeprowadzenia następujących badań:
 • UKG - Doppler serca
 • USG - Doppler tętnic szyjnych 
 • USG - Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
 • USG tętnic kończyn dolnych
 • USG żył kończyn dolnych
 • USG - Doppler tętnic nerkowych 
 • USG - Doppler tętnic kręgowych i podstawnej mózgu
 • USG - Doppler tętnic szyjnych, kręgowych i wewnątrzczaszkowych
 • USG – Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
 • USG jamy brzusznej
Pracownia posiada aparat Acuson Aspen z trzema głowicami: kardiologiczną, liniową (do badań naczyniowych i badania narządów powierzchownych) oraz głowicę brzuszną.
Aparat dysponuje opcjami Dopplera spektralnego, Dopplera ciągłego, kolorowego Dopplera, Power Dopplera oraz obrazowania harmonicznego.

 tp_12 UKG
Badanie ultrasonokardiograficzne
Nazwa zwyczajowa: Echo serca

UKG  jest obecnie jednym z podstawowych rutynowych badań wykorzystywanych do diagnostyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Badane jest ultrasonograficznie serce i duże naczynia krwionośne. Wykonuje się je podobnie jak typowe badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej - czyli chory jest w pozycji leżącej, lekko na lewym boku, a lekarz wykorzystując głowicę, emitującą fale ultradźwiękowe o określonej częstotliwości, obrazuje struktury serca. 
Badanie to pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) – mierzona jest ich objętości, grubości ścian, kurczliwości UKG serca. Umożliwiona jest również diagnoza obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).

ECHO serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania.

Interpretacja badania
 • ocena kurczliwości mięśnia sercowego:
  • normokineza - stan prawidłowy - prawidłowa ruchomość mięśnia sercowego
  • hipokineza - zmniejszona ruchomość mięśnia sercowego, występująca w przypadku:
   • niedokrwienia
   • niepełnościennej martwicy
  • akineza - brak ruchu, występujący w przypadku:
   • blizny pozawałowej
   • pełnościennego niedokrwienia
  • dyskineza - paradoksalny ruch w kierunku przeciwnym do otaczającego mięśnia sercowego
   • blizna pozawałowa
   • tętniak
 • ocena wymiarów struktur serca i dużych naczyń
  • LVEDd - wymiar końcoworozkurczowy lewej komory - 3,5 - 5,7 cm
  • LVESd - wymiar końcowoskurczowy lewej komory - 2,2 - 3,8 cm
  • RVEDd - wymiar końcoworozkurczowy prawej komory - 2,6 - 4,3 cm
  • PWd - grubość tylnej ściany serca w rozkurczu - 0,6 - 1,1 cm
  • PWs - grubość tylnej ściany serca w skurczu - 1,0 - 1,5 cm
  • IVSd - grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu - 0,9 - 1,2 cm
  • LA - lewy przedsionek - 1,9 - 4,0 cm
  • Ao - opuszka aorty - 2,0 - 3,7 cm
  • MPA - pień płucny - 1,5 - 2,7 cm
  • LVEF - frakcja wyrzutowa lewej komory - 55 - 70%
  • FS - frakcja skurczowa lewej komory - 28 - 44%
  • przepływ maksymalny przez zastawkę mitralną - 0,6 - 1,3 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę aortalną - 1,0 - 1,7 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę płucną - 0,6 - 0,9 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę trójdzielną - 0,3 - 0,7 m/s

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.