Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Mikołowie

NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
Mikołów, ul. Pszczyńska 10/1
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:30-19:00, telefon: 32 226 50 40.

 

Gabinet Kardiologiczny

Wtorki i środy od godz. 16:30

dr n. med. Tomasz Pawłowski
specjalista kardiolog
specjalista chorób wewnętrznych

            

dr n. med. Marcin Syzdół
specjalista kardiolog
specjalista chorób wewnętrznych

www.kardiolog-mikolow.pl


Leczenie i specjalistyczna diagnostyka:

 • Choroby wieńcowej (potocznie zwanej również: dławicą, wieńcówką, dusznicą bolesną)
 • Nadciśnienia tętniczego
 • Wad serca (diagnostyka wysłuchiwanych  szmerów nad sercem)
 • Chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatii oraz problemów w rodzaju powiększenia jam serca czy przerostu ścian mięśnia sercowego)
 • Zaburzeń rytmu i przewodzenia (potocznie zwanych również: nierównym biciem serca, przerwami w biciu serca, kołataniem, napadami szybkiego bicia, wolną akcja serca itp.)
 • Utrat przytomności, zasłabnięć
 • Niewydolności krążenia
 • Zaburzeń gospodarki lipidowej (podwyższonego poziom cholesterolu, trójglicerydów)


Konsultacje kardiologiczne:

 • Kobiet ciężarnych
 • Pacjentów chorych na choroby serca i naczyń przed niekardiologicznymi operacjami


Oferuje również:

 • Przygotowanie do i prowadzenie po operacjach kardiochirurgicznych
 • Prowadzenie pacjentów na leczeniu przeciwkrzepliwym (możliwość stałego kontaktu i konsultacji telefonicznych w sprawie wskaźników krzepliwości np. INR)

 

pawlowski  Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 1989 roku. W 2002 roku obroniłem tam również pracę doktorską. Tematem mojej rozprawy była „Ocena wpływu działań przeprowadzonych w ramach programu prewencji pierwotnej na ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową u osób z wysoką hipercholesterolemią”. Zdobyłem specjalizację drugiego stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz specjalizację z kardiologii.

Od 1989 roku moja droga zawodowa jest związana z III Oddziałem Kardiologii, III Katedry i Kliniki Kardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach – Ochojcu, gdzie pracuję obecnie na stanowisku zastępcy ordynatora III Oddziału Kardiologii. Swoje doświadczenie w kardiologii zdobyłem podczas wieloletniej pracy w Klinice i Poradni Kardiologicznej. Polem moich zainteresowań naukowych jest prewencja chorób układu krążenia, choroba wieńcowa, ostre zespoły wieńcowe (zawał mięśnia sercowego), nadciśnienie tętnicze, wady serca oraz zaburzenia rytmu i przewodzenia.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.