Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Mikołowie

NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
Mikołów, ul. Pszczyńska 10/1
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:30-19:00, telefon: 32 226 50 40.

 

Pracownia elektrokardiograficznych prób wysiłkowych

tp_13 PRÓBA WYSIŁKOWA
Nazwa zwyczajowa: test wysiłkowy, stres test, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa jest jednym z najbardziej podstawowych i łatwo dostępnych badań diagnostycznych nieinwazyjnych stosowanym w kardiologii do oceny odpowiedzi mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny. U osób ze zwężonymi naczyniami wieńcowymi możliwość wzrostu przepływu wieńcowego pod wpływem wysiłku jest znikoma i obciążanie pracą powoduje niedotlenienie mięśnia serca, a w zapisie EKG mogą pojawić się zmiany świadczące o chorobie niedokrwiennej.
W czasie badania na bieżąco oceniana jest krzywa zapisu EKG, ciśnienie tętnicze oraz częstość serca. Pacjent wykonuje wysiłek idąc po ruchomej bieżni lub korzystając ze specjalnego roweru (ergometr). Dla celów klinicznych, za wystarczający test ukrwienia mięśnia sercowego przyjmuje się wysiłek submaksymalny (około 85% tzw. wysiłku maksymalnego), określany na podstawie dopuszczalnej częstości rytmu. Wysiłek również będzie przerwany gdy wystąpią konkretne objawy dające podstawy do zakończenia badania: wystąpienia bólu wieńcowego, spadku skurczu ciśnienia tętniczego krwi, spadku częstości akcji serca, duszności, sinicy, objawów wyczerpania fizycznego i niektórych zaburzeń rytmu.

TYPOWE WSKAZANIA DO BADANIA TO:
  • diagnostyka pacjentów podejrzanych o chorobę wieńcową posiadających prawidłowy lub wątpliwy zapis EKG w spoczynku
  • kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (koronarografii).
  • badanie przesiewowe w grupie osób o wysokim ryzyku zachorowania, celem wykrycia przebiegającej bezobjawowo choroby niedokrwiennej serca
  • próba oceny zaawansowania choroby wieńcowej w typowym jej przebiegu u chorych z rozpoznaną choroba wieńcową np. po przebytym zawale serca, po leczenie reperfuzyjnym tzw. balonikowaniu lub wszczepieniu stentów do tętnic wieńcowych oraz po leczeniu kardiochirurgicznym (po CABG, by-passach)
  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca.
  • ocena skuteczności leczenia chorób serca.
  • badanie wykonuje się także celem diagnostyki nietypowych bólów w klatce piersiowej oraz u chorych po wszczepieniu stymulatora serca
  • kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (np. po zawale serca) i ocena jej wyników.
  • wykonywanie badania u osób zdrowych, ale wykonujących wybrane zawody np. piloci samolotów pasażerskich, kierowcy autobusów pasażerskich itp. oraz uprawiających ryzykowne sporty

Próba wysiłkowa jest badaniem, które posiada przeciwwskazania względne lub bezwzględne do jej wykonania. W związku z czym wskazane jest aby pacjenci mieli skierowanie od lekarza z pełnym rozpoznaniem i celem wykonania badania.
Chorzy zgłaszający się do pracowni będą zawsze zbadani przez lekarza wykonującego badanie. Lekarz po zebraniu wywiadu chorobowego i zbadaniu chorego zakwalifikuje pacjenta do wykonaniu testu wysiłkowego. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań może zaistnieć sytuacja, kiedy lekarz odmówi przeprowadzenia badania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji lub wystąpienia stanu, w których wykonywanie próby wysiłkowej jest praktycznie mało przydatne z powodu braku możliwości oceny zmian odcinka ST i załamka T pod wpływem wysiłku, lekarz może zaproponować pacjentowi inne, bardziej adekwatne badanie diagnostyczne.

Uwaga!
Pacjent na 3 godziny przed badaniem nie powinien jeść ani palić, powinien być wypoczęty. Przychodząc na wysiłek, pacjent powinien mieć odpowiednie ubranie pozwalające mu swobodnie wykonać badanie – ruch na bieżni czy na rowerze.


DODATKOWE UWAGI
Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

WYNIK BADANIA
Wynik badania pacjent otrzymuje w formie raportu zawierającego wykresy krzywych EKG zapisywanych na bieżąco w trakcie wysiłku i pomiarami ciśnienia tętniczego krwi oraz opis całej próby wraz z wnioskami dokonanymi przez lekarza wykonującego badanie.

Badania obciążone jest ryzykiem i dlatego jest wykonywane w obecności lekarza oraz  pielęgniarki w pracowni prób wysiłkowych z pełnym zabezpieczeniem możliwości przeprowadzenia postępowania reanimacyjnego (defibrylator, leki).

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.